Molitva

Osjećam mir, svetost izvire iz njega, zaokupljen predanošću, prema Tebi o Najveći, moje slabašne grešne ruke, ka Tebi usmjerene, da se kroz njih spusti Milost Tvoja, drhti mi glas od momenta ushićenja, da li o Bože moja grešna usta mogu Tebi molitvu reči, molitvu kadersku?

Komentariši